Attachment: SA 8000

sa 8000 poboljšava angažovanje radnika i dijalog: ...

SA 8000 :2014 Društvena odgovornost

SA 8000 je međunarodno priznat, dobrovoljni standard za sertifikaciju društvene odgovornosti na radnom mestu koji je razvio Social Accountability International – SAI.

Osnovni elementi ovog standarda su zasnovani na Deklaraciji UN o ljudskim pravima, konvencijama ILO, međunarodnim normama za ljudska prava i nacionalnim zakonima o radu. Referentni normativni dokument je standard SA8000:2014.