Attachment: FSCsertifikat

FSC sertifikat Savet za upravljanje šumama

FSC lanac nadzora (Chain of Custody – CoC) podrazumeva da se obezbedi sledljivost drvnog materijala počev od seče u šumi i kroz celi lanac snabdevanja,radi dokazivanja porekla. Zahtevi standarda se odnose na ekološki prihvatljive, društveno korisne i ekonomski održive aspekte lanca nadzora. FSC CoC sertifikacija omogućava korišćenje loga FSC što je dokaz korisnicima o poreklu proizvoda koji kupuju.