Attachment: ISO 45001 :2018

ISO 45001 :2018 sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu

ISO 45001 :2018 je međunarodni standard koji navodi zahteveza sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (OHSMS). Svrha standarda je da pomogne organizacijama daza svoje zaposlene obezbede zdravo radno okruženje, smanje rizike po zdravlje i bezbednost na radu, spreče povrede i narušavanje zdravlja zaposlenih i poboljšaju usklađenost sa zakonima i propisima. Zahtevi OHSMS su projektovani da seintegrišu u upravljačke i poslovne procese organizacije ida doprinesu poboljšanju performanse organizacije.