Attachment: ISO 9001 :2015 Sistemi menadžmenta kvalitetom

ISO 9001 :2015 Sistemi menadžmenta kvalitetom Konsultantske usluge, obuke i sertifikacija osoba (interni auditor

ISO 9001 je međunarodni standard koji navodi zahteve za sistem menadžmenta kvalitetom i služi za sertifikacione svrhe. QMS je utemeljen na sedam principa menadžmenta i obezbeđuje okvir za konzistentnu isporuku proizvoda i usluga organizacije korisnicima. Sistem menadžmenta kvalitetom zahteva definisanje procesa u operativnom okruženju i adekvatnu dokumentaciju u cilju povećanja efikasnosti i efektivnosti zadovoljavanja potreba i očekivanja korisnika. Usvajanje sistema menadžmenta kvalitetom treba da bude strateška odluka za organizaciju.