Šta je sistem menadžmenta kvalitetom?

ISO 9001 (QMS) je međunarodni standard koji navodi zahteve za sistem menadžmenta kvalitetom i služi za sertifikacione svrhe. QMS je utemeljen na sedam principa menadžmenta i obezbeđuje okvir za konzistentnu isporuku proizvoda i usluga organizacije korisnicima. Sistem menadžmenta kvalitetom zahteva definisanje procesa u operativnom okruženju i adekvatnu dokumentaciju u cilju povećanja efikasnosti i efektivnosti zadovoljavanja potreba i očekivanja korisnika. Usvajanje sistema menadžmenta kvalitetom treba da bude strateška odluka za organizaciju.

Prednosti implementacije sistema menadžmenta kvalitetom:
 • ocenjivanje konteksta organizacije i utvrđivanje njenog strateškog pravca
 • usredsređenost na potrebe zainteresovanih strana;
 • usklađenost sa zakonodavstvom;
 • upravljanje rizicima;
 • efikasnija upotreba resursa;
 • usredsređenost na korisnika sa ciljem konzistentnog zadovoljavanja njihovih potreba i prevazilaženje njihovih očekivanja;
 • obezbeđenje proizvoda i usluga uz najniže troškove;
 • upravljanje procesima i poboljšanje operativne efikasnosti:
 • angažovanje i kompetencije zaposlenih;
 • briga o zaposlenima i radnoj sredini;
 • razvoj organizacione kulture i morala zaposlenih;
 • redovne interne provere i preispitivanja od strane rukovodstva;
 • poboljšani odnosi sa isporučiocima i korisnicima;
 • stalni razvoj.

 

Ukoliko želite da budete u toku sa našim najnovijim uslugama i dešavanjima, što u vezi implementacije, tako i u vezi obuka za ISO standarde, posetite nas na LinkedInu, kao i na našem Instagramu.

Sve informacije možete dobiti i upitom na mejl: 📩office@mobes-quality.rs, kao i pozivom na broj telefona: 📞+381 65 244 1360

Error: Contact form not found.