Attachment: ISO 14001 Sistem menadžmenta životnom sredinom

ISO 14001 Sistem menadžmenta životnom sredinom Konsultantske usluge, obuke i sertifikacija osoba (interni i eksterni auditor)

ISO 14001 je međunarodni standard koji obezbeđuje okvir za zaštitu životne sredine i navodi zahteve za sistem menadžmenta životnom sredinom (EMS). Zahtevi navedeni u standardu pomažu organizaciji da ostvari predviđene ishode koji, u skladu sa politikom organizacije, obuhvataju poboljšanje performanse životne sredine, usklađenost sa zakonima i propisima i postrizanje ciljeva životne sredine. Sistematičan pristup menadžmentu životnom sredinom može obezbediti informacije koje mogu doprineti održivom razvoju organiizacije.