Šta je sistem menadžmenta životnom sredinom?

ISO 14001 je međunarodni standard koji obezbeđuje okvir za zaštitu životne sredine i navodi zahteve za sistem menadžmenta životnom sredinom (EMS). Zahtevi navedeni u standardu pomažu organizaciji da ostvari predviđene ishode koji, u skladu sa politikom organizacije, obuhvataju poboljšanje performanse životne sredine, usklađenost sa zakonima i propisima i postizanje ciljeva životne sredine. Sistematičan pristup menadžmentu životnom sredinom može obezbediti informacije koje mogu doprineti održivom razvoju organizacije.

Standard je primenljiv u svim organizacijama, bez obzira za njihovu veličinu, vrstu i prirodu. Primenjuje se na sve aspekte zaštite životne sredine koji se odnose na aktivnosti, proizvode i usluge organizacije.

Prednosti efikasnog sistema menadžmenta životnom sredinom:
  • postizanje ciljeva životne sredine;
  • unapređenje performansi životne sredine;
  • prevencija ili smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu;
  • ublažavanje potencijalno štetnog efekta stanja životne sredine na organizaciju;
  • primena zakona i propisa iz oblasti zaštite životne sredine;
  • uticaj na način projektovanja proizvoda, distribuciju, korišćenje i odlaganje,primenjujući perspektivu životnog ciklusa;
  • saopštavanje informacija o životnoj sredini zainteresovanim stranama.

 

Ukoliko želite da budete u toku sa našim najnovijim uslugama i dešavanjima, što u vezi implementacije, tako i u vezi obuka za ISO standarde, posetite nas na LinkedInu, kao i na našem Instagramu.

Sve informacije možete dobiti i upitom na mejl: 📩office@mobes-quality.rs, kao i pozivom na broj telefona: 📞+381 65 244 1360

Error: Contact form not found.