Attachment: MOBES QUALITY ISO standardi obuka implementacija certifikacija osoba

Sistem menadžmenta

Sistem menadžmenta je skup međusobno povezanih ili uzajamno delujućih elemenata organizacije kako bi se uspostavile politike i ciljevi i procesi za postizanje tih ciljeva.

Standardi sistema menadžmenta pomažu organizacijama da poboljšaju svoju performansu, navodeći ponovljive korake koje organizacije svesno primenjuju kako bi postigle svoje opšte i posebne ciljeve, te stvorile organizacionu kulturu koja se refleksno bavi ciklusom samovrednovanja, korekcijom i poboljšavanjem operacija i procesa putem povećane svesti zaposlenih i rukovodstva i posvećenosti rukovodstva.