Attachment: ISO/IEC 20000 :2018 SIstem menadžmenta servisima

ISO/IEC 20000 :2018 Informacione tehnologije – Menadžment uslugama

ISO/IEC 20000 je međunarodni standard o sistemu menadžmenta uslugama (ITSMS) koji opisuje najbolju praksu upravljanja IT uslugama. Ovaj dokument je projektovan sa ciljem da obezbedi pružaocima usluga najbolje prakse, za isporuku konzistentne i pouzdane usluge. Standard pomaže organizacijama da vrednuju efektivnost usluga koje isporučuju, mere kvalitet usluga i ocene svoju performansu. Zahtevi navedeni u standardu obuhvataju planiranje, projektovanje, tranziciju, isporuku i poboljšavanje usluga kako bi se zadovoljili zahtevi za uslugama i isporučila vrednost.