Attachment: ISO/IEC 27002:2022 Nova edicija

U novoj ediciji ISO/IEC 27002:2022 su prisutne nove kontrole bezbednosti informacija i kroz njih je naročito naglašen aspekt upravljanja rizicima, privatnosti i sajber bezbednosti.

Iako ISO/IEC 27002:2022 nije standard za sertifikaciju sam po sebi,
usklađenost sa njegovim smernicama za bezbednost informacija,
fizičku bezbednost, sajber bezbednost i upravljanje privatnošću
dovodi vašu organizaciju korak bliže ispunjavanju zahteva za ISO
27001 sertifikaciju.