Attachment: ISO 31000 :2018

ISO 31000 :2018 Menadžment rizikom

ISO 31000 je međunarodni standard koji pruža uputstvo za menadžment rizikom i obuhvata principe, okvir i procese za upravljanje rizikom. Naglasak je na prilagođavanju upravljanja rizicima strateškim ciljevima organizacije, odnosno integraciji upravljanja rizicima u poslovanje.