Attachment: ISO 26000

ISO 26000 uputstvo o društvenoj odgovornosti

ISO 26000 je međunarodni standard koji navodi smernice za društvenu odgovornost u organizacijama i ne može da se koristi za sertifikacione svrhe jer nije standard menadžmenta. Standard se temelji na sedam principa i predstavlja okvir za poslovanje organizacija na društveno odgovoran način. Namera standardaje da primenom principa, uputstava i sugestija u doprinese razvoju poslovne etike u praksi.