Attachment: Doprinos ISO standarda ciljevima održivog razvoja

Doprinos ISO standarda ciljevima održivog razvoja

ISO standardi pružaju efikasne alate koji će organizacijama i kompanijama koje žele da doprinesu ciljevima održivog razvoja omogućiti da budu na visini zadatka. Ovi međunarodni standardi podržavaju sva tri stuba održivog razvoja: ekonomija, društvo i životna sredina.