Attachment: MOBES QUALITY ISO 22301

Pojedinačni i modularni treninzi sa personalnom sertifikacijom akreditovane kuće Exemplar Global

Mobes Quality, Novi Sad organizuje pojedinačne i modularne treninge sa personalnom sertifikacijom akreditovane kuće Exemplar Global (RABQSA + iNarte) – USA za zaposlene u državnim, javnim ili privatnim organizacijama i kompanijama