Za GDPR i konkretne ISO standarde održavamo online i uživo akreditovane obuke, nakon kojih dobijate željene kompetencije – implementator, interni ili eksterni audit (ocenjivač), GDPR practititoner i DPO.

Online: 4-8. APRILA; 16-20. MAJA; 27. JUNA – 1. JULA 2022.

Hotel “Palace”, Beograd: 23-27. MAJA 2022.

<img decoding=

Cilj obuke je da učesnik stekne neophodno znanje i veštine, kako bi uspešno planirao i sprovodio interne i eksterne audite u skladu sa skladu sa procesom sertifikacije navedenim u standardima ISO 19011 i ISO 17021.

Na osnovu praktičnih vežbi, učesnik će razviti veštine (ovladavajući tehnikama audita) i kompetencije (upravljanje audit timovima i audit programima, komunikacija sa klijentima, rešavanje konflikta, itd.) neophodne za efikasno sprovođenje implementacije i audita.

Učesnici obuke dobijaju:

Adekvatna znanja koje će im preneti eksperti – tutori iz Mobes Quality, odnosno Exemplar Global-a
Materijale i knjige najpoznatijih svetskih autora iz oblasti  sistema menadžmenta  koji slušaju (BSI – London) – pripremio Mobes Quality d.o.o., Novi Sad.
Personalnu sertifikaciju akreditovane kuće Exemplar Global (RABQSA + iNarte) -USA  za zaposlene u državnim, javnim ili privatnim organizacijama i kompanijama za sledeće sisteme upravljanja (pojedinačna obuka):

*Sistem menadžmenta bezbednošću informacija – ISO/IEC 27001:2013

*Tehnike bezbednosti – Proširenje ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 za upravljanje informacijama o privatnosti (zahtevi i smernice) – ISO/IEC 27701:2019

*Sistem menadžmenta servisima – ISO/IEC 20000:2018

*Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja – ISO 22301:2019

*Menadžment rizikom –principi i vodič  – ISO 31000:2018

*Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije – ISO 37001:2016

*Sistem menadžmenta kvaliteta – ISO 9001:2015

*Sistem ekološkog menadžmenta – ISO 14001: 2015

*Sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu – ISO 45001:2018

*Sistem menadžmenta bezbednošću hrane – ISO 22000:2018

*Opšta uredba o zaštiti podataka – GDPR

Više informacija u vezi obuka koje sprovodimo možete pronaći ovde.

Ukoliko želite da budete u toku sa našim najnovijim uslugama i dešavanjima, što u vezi implementacije, tako i u vezi obuka za ISO standarde, posetite nas na LinkedInu, kao i na našem Instagramu.

Sve informacije možete dobiti i upitom na mail : office@mobes-quality.rs ili pozivom na brojeve telefona: + 381 21 458 361;   +381 65 244 1360.

Vidimo se na obuci! 🎓