ISO standardi – akreditovane online obuke i sertifikacija za implementatora, internog i eksternog auditora.

Učesnici ove akreditovane obuke dobijaju:

 • Adekvatna znanja koje će im preneti eksperti – tutori iz Mobes Quality, odnosno Exemplar Global-a
 • Materijale i knjige najpoznatijih svetskih autora iz oblasti  sistema menadžmenta  koji slušaju (BSI – London) – pripremio Mobes Quality d.o.o., Novi Sad.
 • Personalnu sertifikaciju akreditovane kuće Exemplar Global (RABQSA + iNarte) -USA  za zaposlene u državnim, javnim ili privatnim organizacijama i kompanijama za sledeće sisteme upravljanja (pojedinačna obuka):
 • Sistem menadžmenta kvaliteta – ISO 9001:2015
 •  Sistem ekološkog menadžmenta – ISO 14001: 2015
 • Sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu – ISO 45001:2018  
 • Sistem menadžmenta bezbednošću informacija – ISO/IEC 27001:2013
 • Tehnike bezbednosti – Proširenje ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 za upravljanje informacijama o    privatnosti (zahtevi i smernice) – ISO/IEC 27701:2019
 • Upravljanje rizicima informacione bezbednosti – ISO/IEC 27005:2018  
 • Sistem menadžmenta servisima – ISO/IEC 20000:2018
 •  Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja – ISO 22301:2019
 •  Menadžment rizikom –principi i vodič – ISO 31000:2018
 •  Sistem menadžmenta energijom – ISO 50001:2018
 •  Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije – ISO 37001:2016
 •  Društvena odgovornost – SA 8000:2014

Modularne obuke iz ISO standarda

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u  obukama menadžment sistema, pored uobičajenih obuka gde je pažnja samo na jednom standardu, MOBES QUALITY  je uveo poseban modularni pristup gde se u okviru pet ili šest dana uspešno mogu savladati 3 ili 4 standarda:

<p>  <img src="tabela.png" alt="Tabela sa modularnim obukama:"> modularne online obuke - iso standardi </p>

 

Više informacija o našim uslugama obuke za auditore i ostale kompetencije za ISO standarde možete pronaći ovde.

Ukoliko želite da budete u toku sa našim najnovijim uslugama i dešavanjima, što u vezi implementacije, tako i u vezi obuka za ISO standarde, posetite nas na LinkedInu.

Sve informacije možete dobiti i upitom na mail : office@mobes-quality.rs ili pozivom brojeva telefona:

+ 381 21 458 361;   +381 65 244 1360.