Attachment: MOBES QUALITY SA 8000 Društvena odgovornost ISO standardi obuka

SA 8000 Društvena odgovornost ISO standardi obuka

MOBES QUALITY SA 8000 Društvena odgovornost ISO standardi obuka

SA8000 je međunarodno priznat, dobrovoljni standard za sertifikaciju društvene odgovornosti na radnom mestu koji je razvio Social Accountability International – SAI.

Osnovni elementi ovog standarda su zasnovani na Deklaraciji UN o ljudskim pravima, konvencijama ILO, međunarodnim normama za ljudska prava i nacionalnim zakonima o radu. Referentni normativni dokument je standard SA8000:2014.