Exemplar Global TPECS trening provajder

Sertifikacija implementatora, internih i eksternih auditora, DPO-a, GDPR practitioner-a

Mobes Quality sprovodi sertifikaciju po Training Provider and Examiner Certification Scheme -TPECS  shemi sertifikacije baziranoj na kompetencijama koje se odnose na implementatore, interne i ekterne auditore za raziličite ISO standarde, kao i na GDPR practitioner-a i DPO za GDPR (više o standardima sa kojim radimo možete pročitati ovde).

Mobes Quality je Exemplar Global (RABQSA + iNarte) TPECS serifikovani trening provajder za sledeće oblasti kompetencija: AU – Auditing Management Systems; TL – Leading MS Audit Teams; QM – Quality Management Systems; EM – Environmental Management Systems; OH&S – Occupational health and safety management systems; IS – Information Security Systems; IT – Information Technology Management System; PIMS – Privacy Information Management System; BC – Business Continuity; AB – Anti Bribery Management Systems; GDPR – General Data Protection Regulation.

Sertifikacija u skladu sa Exemplar Global TPECS šemom

QM – Practitioner, AU – Interni audit (Auditing management systems), TL – Eksterni vodeći ocenjivač (Leading MS Audit Teams)

EM – Practitioner, AU – Interni audit (Auditing management systems), TL – Eksterni vodeći ocenjivač (Leading MS Audit Teams)

ISO 45001 – Practitioner, AU – Interni audit (Auditing management systems), TL – Eksterni vodeći ocenjivač (Leading MS Audit Teams)

IS – Practitioner, AU – Interni audit (Auditing management systems), TL – Eksterni vodeći ocenjivač (Leading MS Audit Teams)

BC – Practitioner, AU – Interni audit (Auditing management systems), TL – Eksterni vodeći ocenjivač (Leading MS Audit Teams)

IT – Practitioner, AU – Interni audit (Auditing management systems), TL – Eksterni vodeći ocenjivač (Leading MS Audit Teams)

PIMS – Practitioner, AU – Interni audit (Auditing management systems), TL – Eksterni vodeći ocenjivač (Leading MS Audit Teams)

AB – Practitioner, AU – Interni audit (Auditing management systems), TL – Eksterni vodeći ocenjivač (Leading MS Audit Teams)

GDPR – Practitioner i GDPR DPO

Sertifikacija zasnovana na kompetencijama i kvalifikacijama

Sertifikacija zasnovana na kompetencijama

Sertifikacija osoblja zasnovana na kompetencijama bazira se na specifičnim kompetencijama koje industrija defniše kao zahteve za profesionalce zaposlene u određenom industrijskom sektoru. Ocenjuju se znanje, veštine, lične osobine (personal attributes) i kvalifikacije kandidata.

Sertifikacija zasnovana na kvalifikacijama

Sertifikacija osoblja zasnovana na kvalifikacijama bazira se na obrazovanju i kvalifikacijama kandidata, pre nego na osnovu merljivih kompetencija.
Kako TPECS funkcioniše?

TPECS sertifikaciona šema obuhvata tri faze:

U prvoj fazi, kandidati završavaju dvodnevnu obuku za kompetenciju po svom izboru (QM, EM, OH&S, IT, IS, PIMS, BC, AB, GDPR). Po završetku obuke, polažu ispit. Kandidati nastavljaju u sledeću fazu ukoliko žele da završe obuku za internog ocenjivača. Kandidati prolaze jednodnevnu obuku za internog ocenjivača (AU) i po završetku obuke, polažu ispit. Ukoliko žele da završe obuku za eksternog i vodećeg ocenjivača, kandidati u trećoj fazi završavaju dvodnevnu Lead Auditor obuku, nakon čega polažu ispit.

U zavisnosti od nivoa kompetencije koju traže, kandidati mogu da izaberu da li žele da završe prvu, drugu ili sve tri faze obuka.

Više o našem portfoliju usluga možete pročitati ovde.

Ukoliko želite da budete u toku sa našim najnovijim uslugama i dešavanjima, kako u vezi sa implementacijama, tako i u vezi sa obukama za ISO standarde, posetite nas na LinkedInu, kao i na našem Instagramu.