Šta je standard o društvenoj odgovornosti?

SA 8000 je međunarodno priznat, dobrovoljni standard za sertifikaciju društvene odgovornosti na radnom mestu koji je razvio Social Accountability International –  SAI.

Osnovni elementi ovog standarda su zasnovani na Deklaraciji UN o ljudskim pravima, konvencijama ILO, međunarodnim normama za ljudska prava i nacionalnim zakonima o radu. Referentni normativni dokument je standard SA 8000 :2014.

Standard SA 8000 navodi zahteve koje organizacije moraju da ispune, uključujući uspostavljanje ili poboljšavanje prava radnika, uslova na radnom mestu i efikasan sistem menadžmenta. Projektovan je po uzoru na ISO standarde i primenljiv je na svaku vrstu organizacije, bez obzira na veličinu, geografski položaj ili industrijski sektor. Osnovni normativni elementi proizilaze iz ILO standarda rada.

Standard pomaže organizaciji da preuzme odgovornost za svoju performansu i stalno prati i poboljšava svoje društvene kontrole. Svrha standarda je da ovlasti i zaštiti svo osoblje koje organizacija kontroliše i utiče na one koji obezbeđuju proizvode ili usluge za tu organizaciju.

Prednosti implementacije standarda o društvenoj odgovornosti:
  • holistički sistem upravljanja za održavanje usklađenosti sa standardom;
  • angažovanje radnika i dijalog;
  • među-funkcionalna međunarodna saradnja;
  • saradnja u lancu snabdevanja.

 

Ukoliko želite da budete u toku sa našim najnovijim uslugama i dešavanjima, što u vezi implementacije, tako i u vezi obuka za ISO standarde, posetite nas na LinkedInu, kao i na našem Instagramu.

Sve informacije možete dobiti i upitom na mejl: 📩office@mobes-quality.rs, kao i pozivom na broj telefona: 📞+381 65 244 1360

Error: Contact form not found.