Šta su sistemi menadžmenta bezbednošću informacija?

Šta je ISO 27001?

ISO/IEC 27001:2022 je standard za bezbednost informacija koji su objavili Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) i Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC). ISO 27001 ima blisku vezu sa ISO 27002. Uopšteno govoreći, daju smernice za implementaciju ISO 27001 ISMS.

ISO/IEC 27001 obezbeđuje referentni skup kontrola bezbednosti informacija, sajber bezbednosti i zaštite privatnosti, uključujući uputstva za implementaciju zasnovana na međunarodno priznatim najboljim praksama.

Usklađenost sa njegovim smernicama za bezbednost informacija, fizičku bezbednost, sajber bezbednost i upravljanje privatnošću dovodi vašu organizaciju korak bliže ispunjavanju zahteva ISO 27001 sertifikacije.

Zašto je ISO 27001 važan?

Ako vaša organizacija prikuplja, koristi ili obrađuje podatke, uvek će postojati bezbednosni rizici i pretnje na koje treba paziti.

Da biste se zaštitili od ovih rizika, trebalo bi da imate Sistem upravljanja bezbednošću informacija (ISMS) kako biste osigurali poverljivost, dostupnost i integritet svih informacija i informacionih sredstava.

Glavni izazov sa kojim se suočavaju preduzeća koja su nova na sceni upravljanja bezbednošću informacija je njen širok obim. Implementacija i održavanje ISMS-a pokriva tako širok spektar da većina menadžera ne zna odakle da počne.

Koje su prednosti?

Primenom kontrola bezbednosti informacija koje su nabrojane u Anex-u A standarda ISO 27001, a detaljnije objašnjene u ISO 27002, organizacije mogu da budu sigurne da su njihova informaciona sredstva zaštićena međunarodno priznatim i odobrenim najboljim praksama.

Organizacije svih veličina i nivoa bezbednosne zrelosti mogu da ostvare sledeće prednosti od poštovanja ISO 27001 (ISMS):

  • Obezbeđuje radni okvir za rešavanje pitanja bezbednosti informacija, sajber bezbednosti, fizičke bezbednosti i privatnosti informacija.
  • Klijenti i poslovni partneri će imati više samopouzdanja i zauzeće pozitivan stav prema organizaciji koja primenjuje preporučene standarde i kontrole bezbednosti informacija.
  • Pošto su date politike i procedure usklađene sa međunarodno priznatim bezbednosnim zahtevima, saradnja sa međunarodnim partnerima je jednostavnija.
  • Usklađenost sa standardom pomaže u razvoju najboljih praksi organizacije koja će povećati ukupnu produktivnost.
  • Obezbeđuje definisanu implementaciju, upravljanje, održavanje i evaluaciju sistema upravljanja bezbednošću informacija.
  • Organizacija usaglašena sa ISO imaće prednost u pregovorima o ugovoru i učešću u globalnim poslovnim prilikama.
  • Usklađivanjem sa ISO 27001 (ISMS) i ISO 27002 kontrolama bezbednosti informacija, možete imati koristi od nižih premija osiguranja od dobavljača.

Smernice za primenu za usaglašenost sa standardom ISO 27001 se široko pominju u okviru familije standarda ISO 27000, uključujući ISO 27701. Kontrole bezbednosti informacija ISO 27002 mogu se mapirati u odnosu na slične standarde, npr. NIST, SOC2, CIS, TISAKS i mnogi drugi.

 

Ukoliko želite da budete u toku sa našim najnovijim uslugama i dešavanjima, što u vezi implementacije, tako i u vezi obuka za ISO standarde, posetite nas na LinkedInu, kao i na našem Instagramu.

Sve informacije možete dobiti i upitom na mejl: 📩office@mobes-quality.rs, kao i pozivom na broj telefona: 📞+381 65 244 1360