Šta je sistem menadžmenta servisima?

ISO/IEC 20000 je međunarodni standard o sistemu menadžmenta uslugama (ITSMS) koji opisuje najbolju praksu upravljanja IT uslugama. Ovaj dokument je projektovan sa ciljem da obezbedi pružaocima usluga najbolje prakse, za isporuku konzistentne i pouzdane usluge. Standard pomaže organizacijama da vrednuju efektivnost usluga koje isporučuju, mere kvalitet usluga i ocene svoju performansu. Zahtevi navedeni u standardu obuhvataju planiranje, projektovanje, tranziciju, isporuku i poboljšavanje usluga kako bi se zadovoljili zahtevi za uslugama i isporučila vrednost.

Prednosti implementacije sistema menadžmenta servisima:
  • obezbeđenje okvira za upravljanje uslugama;
  • racionalizacija IT usluga u skladu sa poslovnom strategijom i ciljevima;
  • veće zadovoljstvo korisnika;
  • proaktivan pristup rizicima;
  • poboljšana efektivnost;
  • doslednija i ekonomičnija isporuka usluga i smanjenje troškova;
  • prilika za stalni razvoj.

 

Ukoliko želite da budete u toku sa našim najnovijim uslugama i dešavanjima, što u vezi implementacije, tako i u vezi obuka za ISO standarde, posetite nas na LinkedInu, kao i na našem Instagramu.

Sve informacije možete dobiti i upitom na mejl: 📩office@mobes-quality.rs, kao i pozivom na broj telefona: 📞+381 65 244 1360

Error: Contact form not found.