Šta je sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu?

ISO 45001:2018 je međunarodni standard koji navodi zahteve za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (OH&S). Svrha standarda je da pomogne organizacijama da za svoje zaposlene obezbede zdravo radno okruženje, smanje rizike po zdravlje i bezbednost na radu, spreče povrede i narušavanje zdravlja zaposlenih i poboljšaju usklađenost sa zakonima i propisima. Zahtevi OH&S su projektovani da se integrišu u upravljačke i poslovne procese organizacije i da doprinesu poboljšanju performanse organizacije.

Prednosti implementacije sistema menadžmenta zaštite zdravlja i bebednosti na radu:
  • uspostavljanje bezbednog radnog okruženja;
  • preventivno ocenjivanje rizika (opasnosti i prilika);
  • integrisanje pitanja zdravlja i bezbednosti na radu u poslovni plan organizacije;
  • podsticanje zaposlenih da aktivno učestvuju u sistemu menadžmenta OH&S;
  • smanjenje premija osiguranja;
  • podsticanje stalnog razvoja.

 

Ukoliko želite da budete u toku sa našim najnovijim uslugama i dešavanjima, što u vezi implementacije, tako i u vezi obuka za ISO standarde, posetite nas na LinkedInu, kao i na našem Instagramu.

Sve informacije možete dobiti i upitom na mejl: 📩office@mobes-quality.rs, kao i pozivom na broj telefona: 📞+381 65 244 1360