Šta je sistema upravljanja veštačkom inteligencijom?

Šta je ISO/IEC 42001?

ISO/IEC 42001 je prvi međunarodni standard sistema upravljanja veštačkom inteligencijom, čiji je okvir podložan certifikaciji, za razliku od nekih drugih okvira. Standardom se utvrđuju zahtevi za uspostavljanje, sprovođenje, održavanje i kontinualno poboljšavanje sistema upravljanja veštačkom inteligencijom (AI).

Zašto je ISO/IEC 42001 važan?

Ako organizacija usvoji sistem AI time osigurava da se sistem razvija i koristi odgovorno, nastojeći da se njen razvoj zasniva na:

 • Promovisanju razvoja i upotrebe pouzdanih, transparentnih i odgovornih sistema AI.
 • Naglašavanju etičkih načela i vrednosti pri uvođenju AI, kao što su pravednost, nediskriminacija i poštivanje privatnosti.
 • Prepoznavanju i ublažavanju rizika, povezano sa sprovođenjem veštačke inteligencije, osiguravajući odgovarajuće mere ublažavanja.
 • Podsticanju organizacije da daju prednost ljudskoj dobrobiti, sigurnosti i korisničkom iskustvu u dizajnu i uvođenju AI.
 • Pomoći organizaciji u skladu sa relevantnim zakonima, propisima, zahtevima za zaštitu podataka ili obavezama prema zainteresovanim stranama.
 • Utvrđivanju organizacionih ciljeva, uključivanju zainteresovanih strana i organizacione politike.
 • Izražavanju i upravljanju zabrinutostima u vezi sa pouzdanošću AI.
 • Upravljanja dobavljačima, partnerima i trećim stranama koji obezbeđuju ili razvijaju AI sisteme za organizaciju.

 

Zašto bi trebalo koristiti ISO/IEC 42001?

 • Može pomoći u izgradnji poverenja u sisteme veštačke inteligencije. Primena ISO/IEC 42001 će pokazati zainteresovanim stranama da organizacija odgovorno i dobro razvija AI.
 • Može pomoći korisnicima da poboljšaju kvalitet, bezbednost, sledljivost i pouzdanost AI aplikacija.
 • Može pomoći da se ubrza razvoj veštačke inteligencije.
 • Može smanjiti troškove razvoja AI. ISO/IEC 42001 stvara platformu koja pomaže organizacijama da odgovore i prilagode se brzom razvoju u okviru AI tehnologija.
 • ISO/IEC 42001 je usklađen sa dobro uspostavljenom strukturom drugih međunarodnih standarda sistema menadžmenta, tako da korisnici mogu da nadograđuju svoju postojeću strukturu usklađenosti.
 • Kao međunarodno priznat i pouzdan standard sistema upravljanja, AI sprečava razvoj fragmentiranog pejzaža izolovanih smernica, čime se sprečava regulatorna i tržišna konfuzija.
 • ISO/IEC 42001 promoviše etičku i odgovornu upotrebu veštačke inteligencije, što krajnji korisnici očekuju, pošto se tehnologija sve više integriše u njihov svakodnevni život.
 • Kao dobro osmišljen, međunarodno usaglašen dokument, može vam pomoći da lakše uđete na nova tržišta.

Kome je namenjen ISO/IEC 42001?

Standard je primenjiv na veliki broj proizvoda i usluga u različitim sektorima, koji su predmet obaveza, dobrih praksi, očekivanja ili ugovornih obaveza prema zainteresovanim stranama. Primeri sektora su: zdravlje, odbrana, transport, finansije, energija i ostalo. Dakle, AI pokriva sve sektore i od interesa je za vlade, akademsku zajednicu i kompanije uključene u njegov razvoj i primenu na globalnom nivou. Ovo uključuje industrijske vertikale koje će verovatno primeniti AI, kao što su IT i Telekomunikacije, maloprodaja i e-trgovina, zdravstvo, proizvodnja, automobilska industrija i drugi.

Specifični korisnici ISO/IEC 42001 će verovatno biti: AI konsultanti, osoblje politike AI, više osoblje koje želi da unese/prilagodi AI u svoje poslovanje, provajderi AI rešenja i usluga, istraživači veštačke inteligencije, programeri AI standarda, korisnici standarda sistema menadžmenta.

Zašto se certifikovati na ISO/IEC 42001?

Certifikacija vašeg sistema upravljanja AI pokazuje privrženost organizacije doslednosti, stalnom poboljšanju i zadovoljstvu kupaca. Takođe, certifikovani sistem temeljen na novom ISO/IEC 42001 standardu pomaže svakoj organizaciji da osigura pouzdanu i odgovornu upotrebu, kako bi zaštitila sve uključene ljude i izgradila poverenje u njenu primenu. To su opipljive poslovne koristi koje imaju važnu ulogu u izgradnji otpornosti i održivih poslovnih rezultata.

 

Zašto ISO/IEC 42001 integrisati sa drugim sistemima upravljanja?

Sistemi veštačke inteligencije se ne sastoje samo od komponenti koje koriste AI tehnologiju, već mogu da koriste različite tehnologije i komponente. Odgovoran razvoj i korišćenje sistema veštačke inteligencije stoga, zahteva uzimanje u obzir ne samo razmatranja, specifična za veštačku inteligenciju, već i sistema u celini sa svim tehnologijama i komponentama koje se koriste. Čak i za deo koji je specifičan za AI tehnologiju, treba uzeti u obzir i druge aspekte osim razmatranja specifičnih za AI. Na primer,  pošto je veštačka inteligencija tehnologija za obradu informacija, bezbednost informacija se generalno primenjuje na nju. Ciljevima kao što su bezbednost, privatnost i uticaj na životnu sredinu treba upravljati holistički, a ne odvojeno za AI i druge komponente sistema. Integracija sistema upravljanja veštačkom inteligencijom sa generičkim ili sektorskim standardima sistema upravljanja za relevantne teme je stoga, od suštinskog značaja za odgovoran razvoj i korišćenje AI sistema.

Kada obezbeđuje ili koristi AI sisteme, organizacija može imati ciljeve ili obaveze vezane za aspekte koji su teme drugih standarda sistema menadžmenta. To može uključivati, na primer, bezbednost, privatnost, kvalitet, odnosno teme pokrivene u ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701 i ISO 9001.

Error: Contact form not found.