Šta je sistem menadžmenta protiv podmićivanja?

Standard ISO 37001 navodi zahteve i pruža uputstvo za uspostavljanje, primenjivanje, održavanje, preispitivanje i poboljšavanje sistema menadžmenta protiv mita (ABMS) i primenjuje se samo na mito. ISO 37001 je projektovan da pomogne organizaciji da implementira efektivan sistem ili poboljša postojeće kontrole protiv mita. Organizacija usvajanjem standarda pokazuje zainteresovanim stranama da brine o svojoj poslovnoj etici. Sistem može da se implementira kao nezavisan ili da se integriše u globalni sistem menadžmenta.

Prednosti implementacije sistema menadžmenta protiv podmićivanja:
  • pouzdanost i poverenje u organizaciju;
  • dokaz u slučaju istrage da je organizacija preduzela razumne mere da spreči podmićivanje;
  • smanjenje rizika od mita;
  • ušteda novca;
  • snažna reputacija.

 

Ukoliko želite da budete u toku sa našim najnovijim uslugama i dešavanjima, što u vezi implementacije, tako i u vezi obuka za ISO standarde, posetite nas na LinkedInu, kao i na našem Instagramu.

Sve informacije možete dobiti i upitom na mejl: 📩office@mobes-quality.rs, kao i pozivom na broj telefona: 📞+381 65 244 1360