Šta je sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja?

ISO 22301 je međunarodni standard menadžmenta kontinuitetom poslovanja (BCMS). Standard obezbeđuje okvir za implementaciju i upravljanje efektivnim sistemom menadžmenta kontinuitetom poslovanja, omogućujući da organizacije mogu da nastave svoje operativne aktivnosti u slučaju incidenta.

Upravljanje kontinuitetom poslovanja podrazumeva zaštitu, oporavak ili nastavak poslovnih aktivnosti nakon prekida poslovanja i svođenje incidenata u poslovanju na najmanju moguću meru. Planiranje kontinuiteta znači da pretnje za poslovanje mogu da se identifikuju pre njihovog nastanka.

Prednosti implementacije sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja
  • identifikacija kritičnih poslovnih procesa i posledica eventualnih zastoja ili prekida rada;
  • veća elastičnost i sposobnost za oporavak zahvaljujući upravljanju rizicima;
  • pravovremeno reagovanje na incidente i prekide rada;
  • upravljanje alternativnim procesima i primena procedura za vanredne situacije tokom incidentnih situacija;
  • smanjenje rizika neusklađenosti sa zakonima i propisima;
  • zaštita objekata, opreme, sredstava za rad i intelektualne svojine;
  • ugrađivanje razmišljanja o poslovnom kontinuitetu u kulturu organizacije;
  • održavanje reputacije organizacije.

 

Ukoliko želite da budete u toku sa našim najnovijim uslugama i dešavanjima, što u vezi implementacije, tako i u vezi obuka za ISO standarde, posetite nas na LinkedInu, kao i na našem Instagramu.

Sve informacije možete dobiti i upitom na mejl: 📩office@mobes-quality.rs, kao i pozivom na broj telefona: 📞+381 65 244 1360