Mobes Quality priprema, organizuje i sprovodi širok spektar akreditovanih online, uživo i in house obuka za GDPR i ISO standarde iz oblasti kvaliteta, zaštite životne sredine i energije, informacionih tehnologija i bezbednosti informacija, korporativne odgovornosti i održivog razvoja, rizika, zaštite privatnosti, bezbednosti i sigurnosti iz sistema menadžmenta, smernica i kodeksa prakse, regulativa i direktiva za zaposlene u državnim, javnim ili privatnim organizacijama.

Organizujemo dva tipa obuka:

Obuke otvorenog tipa

Ove obuke su uglavnom višednevne i realizujemo ih prema našem kalendaru obuka online i na različitim lokacijama, odnosno gradovima. Obuke su najavljene nekoliko meseci unapred, polaznici se samostalno prijavljuju i obično dolaze iz različitih kompanija i sektora. Obuke uživo realizujemo u modernom ambijentu konferencijskih sala poznatih hotelskih lanaca, a kotizacija pored predavanja i materijala za obuku, pokriva i ručak i osveženja tokom pauze. Napominjemo da su cene online obuka sa 20% popusta.

“In house obuke”

Ovaj tip obuka, seminara i predavanja kreiramo u skladu sa vašim potrebama.  Celokupnu ponudu naših obuka, seminara i predavanja možemo da prilagodimo individualnim zahtevima i potrebama konkretnog klijenta. Na ovaj način, pored prilagodljivosti termina obuke, uštede na troškovima i vremenu, zaposleni imaju priliku da razvijaju znanja, veštine i kompetencije u okruženju u kojem će ih koristiti.

Ukoliko želite ponudu za obuke, molimo da nas kontaktirate kako bismo za Vas kreirali i dostavili odgovarajuću ponudu.

Razvoj nove obuke po zahtevu klijenta

Ukoliko ste zainteresovani za realizaciju obuke iz oblasti koja nije navedena u našem portfoliu obuka, seminara i predavanja, mi možemo da za vas, u skladu sa vašim potrebama i zahtevima, razvijemo traženu obuku koja može da pokriva jednu ili više oblasti. Ekspertizu i iskustvo obezbedićemo kroz angažovanje vodećih stručnjaka iz tražene oblasti, sa bogatim akademskim iskustvom i iskustvom u privredi (iz zemlje ili sveta).

Modularni pristup obukama - savladajte više standarda u okviru jednog termina obuka

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u obukama menadžment sistema, osim uobičajenih obuka gde je pažnja samo na jednom standardu, MOBES QUALITY je uveo poseban modularni pristup gde se u okviru pet ili šest dana uspešno mogu savladati 2 ili 3 ili čak 4 standarda:

Obuke po oblastima i standardima:

*NAPOMENA: Kursevi označeni zvezdicom (*) su po Exemplar Global TPECS šemi.

Uobičajena agenda obuka za ISO standarde:

Dan 1: Upoznavanje sa konceptom sistema menadžmenta

 • Predstavljanje standarda IMS-a
 • Osnovni principi IMS-a
 • Integrisani sistem menadžmenta (IMS)
 • Predstavljanje strukture visokog nivoa (tačke 4-10)

Dan 2: Pojedinačna razrada sistema menadžmenta

 • Detaljno upoznavanje sa standardima
 • Rad u manjim grupama po modulima 1, 2 i 3 ili razrada pojedinačnih standarda
 • Radionice 1, 2 i 3

Dan 3: Obuka za interni audit IMS-a

 • Detaljna razrada principa internog audita na osnovama ISO 19011
 • Radionice 1, 2 i 3
 • Ispit

Dan 4: Obuka za eksterni audit IMS-a

 • Detaljna razrada principa eksternog audita na osnovama ISO 17021
 • Radionice 1, 2 i 3
 • Ispit

(Dan 5: Obuka za profesionalne menadžere IMS-a

 • Moduli 1, 2 i 3 i dopunske teme upravljanja
 • Ispit)

 

Više o našem portfoliju usluga možete pročitati ovde.

Ukoliko želite da budete u toku sa našim najnovijim uslugama i dešavanjima, što u vezi implementacije, tako i u vezi obuka za ISO standarde, posetite nas na LinkedInu, kao i na Instagramu.