ISO standardi – online obuka i personalna sertifikacija 21-25. jun 2021.godine

ISO STANDARDI – IMPLEMENTATORI, INTERNI I EKSTERNI AUDITORI, MENADŽERI IMS

Cilj obuke je da učesnik stekne neophodno znanje i veštine, kako bi uspešno planirao i sprovodio interne i eksterne audite u skladu sa skladu sa procesom certifikacije navedenim u standardima ISO 19011 i ISO 17021.

Na osnovu praktičnih vežbi, učesnik će razviti veštine (ovladavajući tehnikama audita) i kompetencije (upravljanje audit timovima i audit programima, komunikacija sa klijentima, rešavanje konflikta, itd.) neophodne za efikasno sprovođenje implementacije i audita.

Učesnici obuke dobijaju:

 • adekvatna znanja koje će im preneti eksperti – tutori iz Mobes Quality, odnosno Exemplar Global-a
 • materijale i knjige najpoznatijih svetskih autora iz oblasti  sistema menadžmenta  koji slušaju (BSI – London) – pripremio Mobes Quality d.o.o., Novi Sad.
 • personalna certifikacija akreditovane kuće Exemplar Global (RABQSA + iNarte) -USA  za zaposlene u državnim, javnim ili privatnim organizacijama i kompanijama za sledeće sisteme upravljanja (pojedinačna obuka):
 • Sistem menadžmenta bezbednošću informacija – ISO/IEC 27001:2013
 • Tehnike bezbednosti – Proširenje ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 za upravljanje informacijama o privatnosti (zahtevi i smernice) – ISO/IEC 27701:2019
 • Upravljanje rizicima informacione bezbednosti – ISO/IEC 27005:2018
 • Sistem menadžmenta servisima – ISO/IEC 20000:2018
 • Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja – ISO 22301:2019
 • Menadžment rizikom –principi i vodič  – ISO 31000:2018
 • Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije – ISO 37001:2016
 • Sistem menadžmenta kvaliteta – ISO 9001:2015
 • Sistem ekološkog menadžmenta – ISO 14001: 2015
 • Sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu – ISO 45001:2018
 • Sistem menadžmenta energijom – ISO 50001:2018
 • Društvena odgovornost – SA 8000:2014

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u  obukama menadžment sistema, pored uobičajenih obuka gde je pažnja samo na jednom standardu, MOBES QUALITY je uveo poseban modularni pristup gde se u okviru pet ili šest dana uspešno mogu savladati 3 ili 4 standarda:

Više informacija o organizaciji obuke možete dobiti putem mail-a: office@mobes-quality.rs; mobes5@mts.rs ili na broj telefona 065/244-1360; 381 21 458 361.